I den fattiga lilla vendiska byn hade barnen ofta fått höra skrämmande berättelser om nordmännen. Oftast togs orden emot som sagor.

Syskonen Björn och Ildurs morgon var lika fridfull som alltid när sagorna kom ifatt dem. I drabbningen som följde tog nordmännen Ildur som fånge medan Björn lyckades komma undan med två kamrater. Ildur förs norrut över havet där hon säljs på trälauktion. Med byn skövlad och familjerna sargade står pojkarnas enda hopp till en förrymd nordman som uppfostrar dem på det enda sätt han kan - nordmännens sätt. Pojkarna lever för hämnden och tankarna på att befria Ildur när de en dag beger sig norrut, norrut till ett öde som vare sig pojkarna eller Ildur var beredda på.

I ögonblicken norr om havet är en historisk roman som utspelar sig under vikingatidens tidiga år, där längtan efter äventyr och räder var lika stora som tankarna på familjen. Romanen blandar historisk fakta med fiktiva händelser.

Erik och Maria Haane levde ett gott liv till­sammans. Men deras tillvaro skulle komma att hastigt förändras. En vårdag år 1700 återkom Eriks kusin och bästa vän Axel Gyllenstam från ett besök i Stockholm med ett mörkt budskap, Sverige var angripet i krig och armén skulle samlas för motattack. Erik blir ny kompanichef. Erik och Axel ger sig ut i kriget medan Maria stannar kvar hemma i socknen. I desperation börjar sockenkvinnorna förstå att många av männen inte kommer tillbaka. Med gemensam kraft och kyrkoherdens goda minne bygger de upp en rörelse, som de kallar änkegården. I Narva fick kusinerna sitt elddop och allt var så underbart och starkt som de drömt om. Men tiden skulle skada dem. Vägen hem gick inte från kriget, utan genom det. Axel levde för striden men fick annat att tänka på när den franska katolska diplomathustrun Adele hastigt dök upp. De båda kusinerna slåss med sin längtan bort från kriget och med sin lojalitet och ära som soldater i livdrabanterna. Makarna Haane tvingas leva i förtvivlan och saknad. Skulle de någonsin få se varandra igen?

Ur BTJ:s recension:

”Realistiska krigsskildringar och längtan hem varvas med de allt svårare förhållandena hemma där hustrun bygger upp en verksamhet som kallas änkegården. Desertörer och rövare gör livet osäkert och även kyrkan utövar ett förtryck mot hemortens präst och de kämpande kvinnorna. Höga krav ställs på handlingskraft och överlevnadsstrategier. Personerna skildras inkännande och med intresseskapande djup. Miljöerna bildar en fungerande sammanhållen ram för händelseutvecklingen både i det allt fattigare hemlandet och på de utländska platser där kriget pågår. Bitvis spännande och engagerande läsning om en kristid i Sverige. Ett väl anpassat flytande språk”. (Lektör Göran Antonsson)